غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به اینکه در دولت احمدی نژاد ایران سهم ۱۱ درصدی از دریای خزر را پذیرفته بود اظهار داشت: منوچهر متکی وزیر خارجه احمدی نژاد پیش نویس موافقنامه ۱۱٫۳ درصدی را بطور کامل پذیرفته و در صدد اجرای آن بوده است که دولت روحانی سر کار آمد و مانع از آن توافق شد و تاکنون این موضوع را نگه داشته است که هم اکنون از ۱۱ درصد زمان احمدی نژاد به حدود ۲۰ درصد رسیده است، نایب رئیس فراکسیون مستقلین گفت: متاسفانه باز هم می بینم که میگویند به تایید رهبری برسد؛ نمیدانم چرا اصرار دارند از رهبری هزینه شود؛ طبق اصل ۵۲ همه ی توافق نامه ها باید به تایید مجلس برسد. وی ادامه داد: مردم نگران نباشند همان طور که در ۸ سال دفاع مقدس نگذاشتیم بعد از ۲۰۰ سال یک وجب از خاک کشور جدا شود، یک وجب آب دریا را به کسی نخواهیم داد.